+48 32 257 08 43 ul. Zaułek 7, 40-609 Katowice
Nasze Social Media: Facebook eBOK: eBOK
+48 32 257 08 43 ul. Zaułek 7, 40-609 Katowice
Nasze Social Media: Facebook eBOK: eBOK

Czy któryś z opisanych poniżej przypadków dotyczy twojego aktualnego zarządcy?

Brak kompetencji lub niskiej jakości usługi

Jeśli obecny zarządca nieruchomości nie spełnia oczekiwań pod względem profesjonalizmu, nie zapewnia wysokiej jakości usług zarządzania lub nie spełnia swoich zobowiązań, może to być powód do rozważenia zmiany.

Problemy z komunikacją

Komunikacja jest kluczowa w relacji z zarządcą nieruchomości. Jeśli istnieją powtarzające się problemy z komunikacją, braki w przekazywaniu informacji lub brak odpowiedzi na pytania i zapytania, może to prowadzić do frustracji i utrudniać skuteczne zarządzanie nieruchomością.

Brak transparentności w rozliczeniach finansowych

Jeśli istnieją niejasności lub nieprawidłowości dotyczące rozliczeń finansowych, brak przejrzystości w gromadzeniu i wydatkowaniu środków, lub jeśli obecny zarządca nie dostarcza regularnych i dokładnych raportów finansowych, może to być powód do zmiany.

Brak reakcji na problemy techniczne lub zaniedbanie utrzymania budynku

Jeśli zarządca nieruchomości nie reaguje w odpowiednim czasie na zgłaszane problemy techniczne, zaniedbuje regularne utrzymanie nieruchomości lub nie dba o jej stan techniczny, może to prowadzić do pogorszenia warunków nieruchomości i niezadowolenia mieszkańców.

Wysokie koszty świadczonych usług przy niskiej jakości

Jeśli obecny zarządca nieruchomości pobiera wysokie opłaty za swoje usługi, ale nie dostarcza odpowiedniej jakości zarządzania ani dodatkowych korzyści, może być opłacalne rozważenie zmiany zarządcy na takiego, który oferuje lepsze warunki finansowe i wysoką jakość usług.

Konflikty interesów lub niewłaściwe działania

Jeśli istnieją podejrzenia o konflikt interesów, nieetyczne działania lub naruszenia umowy ze strony obecnego zarządcy nieruchomości, może to być powód do zmiany i poszukania nowego zarządcy.

Jeśli chodź jeden z opisanych problemów dotyczy twojej wspólnoty

koniecznie rozważ zmianę zarządcy nieruchomości na nowego.

Call Now Button Skip to content