+48 32 257 08 43 ul. Zaułek 7, 40-609 Katowice
Nasze Social Media: Facebook eBOK: eBOK
+48 32 257 08 43 ul. Zaułek 7, 40-609 Katowice
Nasze Social Media: Facebook eBOK: eBOK

Obowiązkowy 5-letni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach naszych Wspólnot

Witajcie, drodzy czytelnicy!

Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami istotnymi informacjami dotyczącymi 5-letniego obowiązkowego przegląd elektrycznego dla budynków naszych Wspólnot.

Czym dokładnie jest ten przegląd i dlaczego jest tak istotny? Oto kilka kluczowych informacji.

Przede wszystkim, przegląd elektryczny jest niezwykle ważnym krokiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zarówno mieszkańców, jak i samego budynku. Przestarzałe instalacje elektryczne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe i powodować inne niebezpieczne sytuacje. Dlatego też rząd wprowadza ten obowiązek, aby zapewnić, że wszystkie budynki w Polsce są poddawane regularnym kontrolom.

Zgodnie z nowymi przepisami, przegląd elektryczny będzie musiał być przeprowadzany co pięć lat przez odpowiednio wykwalifikowanych elektryków. Podczas przeglądu zostaną dokładnie sprawdzone wszystkie elementy związane z instalacją elektryczną, włączając w to przewody, gniazdka, zabezpieczenia oraz inne komponenty. Celem jest wykrycie ewentualnych usterek, nieszczelności, przeciążeń lub innych problemów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Teraz przejdźmy do tego, jak będziemy Was informować o nadchodzących przeglądach. Chcemy zapewnić, że nikt nie przegapi terminu ani nie będzie nieświadomy tego obowiązku. Dlatego będziemy wysyłać regularne maile informacyjne do wszystkich właścicieli lokali w budynkach naszych Wspólnot, zawierające szczegółowe informacje na temat przeglądu. Będzie to doskonała okazja, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Dodatkowo, na terenie budynków umieścimy również tablice informacyjne, na których będziemy zamieszczać szczegółowe informacje dotyczące przeglądu, wraz z wyznaczonymi terminami. Będzie to łatwy sposób na przypomnienie mieszkańcom o zbliżającym się przeglądzie oraz zapewnienie, że wszyscy mają dostęp do niezbędnych informacji.

Pamiętajcie, że obowiązek przeglądu elektrycznego ma na celu zapewnienie Waszego bezpieczeństwa oraz ochrony Waszych domów. Jest to ważny krok, który przyczyni się do minimalizacji ryzyka pożaru i innych wypadków związanych z instalacją elektryczną. Dlatego zachęcam Was wszystkich do śledzenia naszych informacji, przeglądania tablic informacyjnych i zapewnienia, że Wasz budynek zostanie poddany przeglądowi w wyznaczonym terminie.

Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Przegląd elektryczny to krok w dobrą stronę, który przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję za przeczytanie tego wpisu blogowego i pamiętajcie, że Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie będziemy na bieżąco informować o wszelkich nowych przepisach i zmianach dotyczących przeglądu elektrycznego oraz innych ważnych tematów związanych z budynkami.

Do zobaczenia następnym razem!

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące częstotliwości przeglądów instalacji elektrycznych zostały określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej nazywanej p.b. Według art. 62 p.b., zarządcy lub właściciele obiektów budowlanych są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kontroli podczas użytkowania tych obiektów. Kontrole są wykonywane co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na pięć lat.

Co pięć lat Kontrole wykonywane co najmniej raz na pięć lat polegają na ocenie stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego do użytkowania, a także na sprawdzeniu estetyki obiektu i jego otoczenia. Podczas takiej kontroli należy również dokładnie zbadać instalację elektryczną i piorunochronną pod kątem sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przed porażeniem. Dodatkowo, należy sprawdzić oporność izolacji przewodów oraz stan uziemienia instalacji i aparatów. Ważne jest jednak zauważenie, że p.b. określa termin badania jako „co najmniej raz na pięć lat”, co oznacza, że nie jest to ścisła reguła, że przegląd powinien odbywać się dokładnie co pięć lat.

Call Now Button Skip to content