Utrzymanie techniczne

Wykonujemy prace remontowe oraz przeglądy budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy właścicielom budynków komercyjnych uzyskiwać maksymalny zwrot z inwestycji, tworząc spójny plan, związany z bieżącymi pracami.

  • Plany remontowe wraz z preliminarzem kosztów oraz prowadzenie przetargów na prace remontowe,
  • Nadzór  inwestorski,
  • Organizacja i nadzór nad pracą aranżacyjną najemców
  • Koordynujemy prace służb technicznych lub zapewniamy własne służby do bieżących zadań.
  • Nadzór nad działalnością firm wykonujących prace techniczne
  • Bieżące naprawy, prace remontowe i konserwacyjne
  • Okresowe przeglądy nieruchomości
facebook like