Utrzymanie techniczne

Dzięki obszernej wiedzy z różnych dziedzin dbamy o budynki kompleksowo.

Nasza grupa ekspertów jest w stanie zaproponować rozwiązania kompleksowe.

Wiedza merytoryczna, jaką posiadamy, wzbogacona o realne doświadczenia łączy usługi dostępne na rynku i innowacje.

Bieżąca obsługa techniczna obejmuje:

 • Planowanie bieżące
 • Planowanie strategiczne
 • Zlecenia lub przygotowania i sporządzania programów robót, kosztorysów inwestorskich dla zamierzeń remontowych,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego
 • Zlecanie przeglądów wymaganych prawem
 • Nadzorowanie poprawności wykonania przeglądów
 • Zarządzanie systemami technologicznymi
 • Pozyskiwanie dofinansowań do zamierzeń remontowych
 • Planowanie konserwacji bieżącej
 • Planowanie napraw i remontów
 • Telefon awaryjny czynny całą dobę, 24h/7

Dla każdej przejmowanej nieruchomości przygotowujemy protokół przejęcia na dany dzień, określający stan techniczny nieruchomości.

facebook like