Utrzymanie techniczne

Dzięki obszernej wiedzy z różnych dziedzin, dbamy o budynki kompleksowo. Nasza grupa ekspertów jest w stanie rozwiązać problemy całościowo, od elewacji, przez renowację, hydraulikę, czy modernizację wentylacji i klimatyzację. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nieremontowany budynek, przynosi straty.  Bieżąca obsługa obejmuje organizowanie i prowadzenie:

  • przetargów na roboty i usługi robót budowlanych,
  • zlecanie przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz ich aktualizowanie bądź uzupełnianie, stosownie do obowiązujących wymogów i przepisów prawa.
  • przedstawienie Właścicielowi informacji o stanie technicznym nieruchomości dwa razy do roku.
  • Sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług i nadzór nad prowadzonymi pracami,
facebook like