Kompleksowa obsługa

Zarząd sądowy

Występuje w sytuacjach, gdy właściciele nieruchomości nie potrafią się porozumieć.

Ustanowienie zarządu sądowego prowadzi do ograniczenia uprawnień współwłaścicieli nieruchomości. Z chwilą ustanowienia takiego zarządu zakres tego ograniczenia objawia się w pozbawieniu ich sprawowaniu zarządu. Właściciele korzystają z nieruchomości tylko w taki sposób, który nie przeszkadza w sprawowaniu zarządu sądowego nieruchomością.

Zarządca sądowy obejmuje zarząd nieruchomością na podstawie postanowienia sądu. Oznacza to, że niezwłocznie po objęciu zarządu, podejmuje on czynności i decyzje w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

facebook like