Czynności księgowo – rozliczeniowe

Prowadzenie księgowości nieruchomości i jej zakresu rachunkowego, zależne jest bezpośrednio od oczekiwań Właściciela.

Pełny zakres rachunkowy, który polecamy we współpracy, gwarantuje odzwierciedlenie sytuacji majątkowej nieruchomości ułatwiając Właścicielom podejmowanie decyzji.

System raportowania ustalany jest w oparciu o wypracowane standardy.

W ramach współpracy zapewniamy:

  • Bieżące księgowanie
  • Bieżące rozliczenia najemców i całej nieruchomości
  • Przygotowywanie analizy finansowej długoterminowej
  • Budżetowanie
  • Rozliczanie mediów
  • Rozliczanie opłat usług komunalnych
  • Prowadzenie analizy dochodów czynszowych
  • Ustalenie przeciętnej i oczekiwanej stopy czynszu (rentowności)
  • Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy
  • Proces windykacji należności
facebook like