Bieżące czynności administracyjne

Naszym celem jest zapewnienie właścicielom nieruchomości komercyjnych poczucia maksymalnego bezpieczeństwa. Zwalniamy ich z konieczności trzymania ręki na pulsie i ciągłej troski o stan budynku. Przejmujemy pełen zakres zarządzania, zwiększając zyski z wynajmu i obniżając koszty eksploatacji.

  • Plan eksploatacji, a także rewitalizacji nieruchomości,
  • Doradztwo w zakresie planów rozwoju nieruchomości,
  • Negocjacje cen i podpisywanie umów najmu lokali,
  • Bieżące reagowanie na problemy występujące w nieruchomości,
  • Utrzymanie czystości, prace konserwacyjne i usuwanie awarii.
  • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z najemcami
  • Poszukiwanie najemców lokali pustych z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Właściciela
facebook like