Bieżące czynności administracyjne

Naszym celem jest by Właściciele nieruchomości byli informowani na bieżąco o wszystkich naszych działaniach. Doświadczenie nasze wskazuje, że skutkuje to wzajemnym zaufaniem stron i długoletnią współpracą. Zakres przekazywanych informacji zależy od woli Właściciela. W ramach bieżących czynności administracyjnych do naszych działań należy m.in.:

  • Plan zarządzania i kierunku rozwoju nieruchomości,
  • Bieżące reagowanie na problemy występujące w nieruchomości,
  • Opracowanie wariantowego planu dotyczącego usunięcia z nieruchomości dotychczasowych najemców oraz jego wdrożenie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Właściciela nieruchomości.
  • Utrzymanie czystości, prace konserwacyjne i usuwanie awarii.
  • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z najemcami
  • Poszukiwanie najemców lokali pustych z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Właściciela
  • Przygotowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami.
  • Prowadzenie książki ewidencyjnej najemców zarówno dla lokali mieszkalnych jak i dla użytkowych.
facebook like