DZIAŁ TECHNICZNY

Bieżąca obsługa techniczna:

– Przygotowujemy plany remontowe wraz z preliminarzem kosztów oraz prowadzimy przetargi na prace remontowe,

– Prowadzimy nadzór  inwestorski,

– Organizujemy i nadzorujemy prace aranżacyjne najemców

– Zlecamy i nadzorujemy prace służb wykonujących usługi dla budynku

– Koordynujemy prace służb technicznych lub zapewniamy własne służby do bieżących zadań.

– Prowadzimy nadzór nad działalnością firm wykonujących prace techniczne związane z bieżącym utrzymaniem budynku.

Organizujemy bieżące niezbędne naprawy, prace remontowe i konserwacyjne

Organizujemy wymagane przepisami okresowe przeglądy nieruchomości

Przeglądy wymagane prawem budowlanym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach swoich czynności zlecamy wykonywanie wszystkich przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane. Dbamy o ich rzetelne przeprowadzenie i o przekazanie informacji właścicielom.

Prowadzenie prac związanych z bieżącymi inwestycjami

Przedstawienie propozycji prac z szacowanymi kosztami ich wykonania, a po ich zatwierdzeniu przez Właścicieli:

  1. zorganizowanie i poprowadzenie przetargu ofertowego na wykonanie prac, jeżeli jego przeprowadzenie da szansę na wyłonienie najlepszego wykonawcy w dobrej cenie,
  2. przedstawienie ofert Właścicielowi wraz z krótką analizą złożonych dokumentów, w taki sposób by możliwe było podjęcie decyzji o wyborze lub odrzuceniu wykonawcy,
  3. przygotowanie umowy zabezpieczającej interes Właściciela, protokołów przekazania placu budowy,
  4. odbiór prac,

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl