DZIAŁ TECHNICZNY

Bieżąca obsługa techniczna:

 1. Organizowanie i prowadzenie:
  a) przetargów na roboty i usługi robót budowlanych,
  b) zlecanie przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane,
  c) prowadzenie dokumentacji technicznej oraz książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  d) przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz ich aktualizowanie bądź uzupełnianie, stosownie do obowiązujących wymogów i przepisów prawa.
  e) przedstawienie Właścicielowi informacji o stanie technicznym nieruchomości dwa razy do roku.
  f) Sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług i nadzór nad prowadzonymi pracami,

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl