DZIAŁ KSIĘGOWO – ROZLICZENIOWY

Rozliczenia i księgowania

– Regularne przedstawianie właścicielom sprawozdania finansowego wraz z informacją na temat realizacji założonych planów.

– Sporządzanie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług korzystającymi z nieruchomości,

– Prowadzenie analiz przychodów i kosztów,

– Prowadzenie indywidualnych rozliczeń z zużycia mediów dla poszczególnych najemców,

– Sporządzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań,

– Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,

– Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat najemców

Przygotowywanie dokumentów do spotkań z Właścicielem

Spotkania z Właścicielem nieruchomości odbywają się cyklicznie, a ich częstotliwość zależy od woli naszego Klienta. Na każde spotkanie przygotowujemy

– informację o stanie finansów i przepływach pieniężnych,

– szczegółowe sprawozdanie z czynności sprawowanego zarządu, w tym zestawienie należności i zobowiązań,

– salda Najemców,

Rozliczenia mediów

– rozliczenia zużycia wody i kanalizacji proponujemy wykonywać dwa razy do roku. Termin przekazania rozliczeń dla Najemców wynosi 4 tygodnie od wyznaczonej daty odczytu.

– rozliczenie centralnego ogrzewania proponujemy wykonywać raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego

– rozliczenia kosztów wywozu odpadów, odbywają się wraz z rozliczeniem roku kalendarzowego.

Zaznaczamy jednak, że terminy i częstotliwość rozliczeń, a także forma przekazywanych informacji uzgadniana jest z Właścicielami i dopasowywana do potrzeb danej nieruchomości

Proces windykacji należności

Terminy rozpoczęcia działań windykacyjnych ustalane są z Właścicielem.

Informacja dodatkowa

Właściciel w każdym czasie ma wgląd w dokumenty finansowo – rozliczeniowe swojej nieruchomości.

Na każde żądanie Właściciela wysyłamy dokumenty skanem na wskazany e-mail, lub przygotowujemy kopie i dostarczamy pod wskazany adres. Zastrzegamy jednak, że jeżeli dokumentów, o które prosi Właściciel jest dużo, bądź obejmują długi okres czasu, proponować będziemy spotkanie w biurze w celu przeanalizowania dokumentacji na miejscu. W takim przypadku do dyspozycji Właściciela będą odpowiedni, co do zakresu, przygotowani pracownicy.

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl