DZIAŁ KSIĘGOWO – ROZLICZENIOWY

Rozliczenia i księgowania

W zależności od woli Właściciela Nieruchomości prowadzimy bieżące czynności księgowo – rozliczeniowe, lub przygotowujemy dokumentację według wytycznych biur rachunkowych z którymi współpracują Właściciele.
A ponadto w zakresie bieżących czynności realizowane są następujące zadania:

  1. Przygotowywanie informacji dotyczących stawek opłat dla najemców lokali, pod warunkiem uzyskania od Właściciela informacji źródłowych (stawek czynszu, wysokości i terminów wpłat itp. )
  2. Windykacja należności czynszowych, a po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa reprezentowanie Właściciela przed sądem.
  3. Opracowanie oraz, w zależności od potrzeb, modyfikacja kluczowych dokumentów nieruchomości, w szczególności regulaminu porządku domowego.
  4. Prowadzenie analiz przychodów i kosztów,
  5. Prowadzenie indywidualnych rozliczeń z zużycia mediów dla poszczególnych najemców zabezpieczające Właściciela przed ponoszeniem kosztów niezależnych.
  6. Sporządzanie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług korzystającymi z części nieruchomości,
  7. Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych i półrocznych bilansów,
  8. Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl