BIEŻĄCE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi jest jednym z naszych podstawowych kierunków działania.

Pracujemy dla wielu klientów, którzy cenią sobie korzyści, jakie można osiągnąć poprzez inwestycje w rynek nieruchomości komercyjnych. Jak w każdym środowisku inwestycji stopień aktywnego zarządzania jest naprawdę konieczny, aby utrzymać i zwiększyć wartość inwestycji.

 

 

– przygotowujemy długofalowy plan eksploatacji, a także rewitalizacji nieruchomości,

– przygotowujemy plan zwiększenia przychodów oraz obniżenia kosztów funkcjonowania nieruchomości,

– negocjujemy i podpisujemy umowy najmu lokali,

– reprezentujemy właścicieli wobec najemców w trakcie trwania umów,

– prowadzimy sprawy związane z przedłużaniem oraz zawieraniem umów najmu w ramach portfela klienta

– przeprowadzamy badania rynkowe i dostarczamy Klientowi pełnych informacji dotyczących aktualnych warunków rynkowych

– prowadzimy centralną bazę danych, której informacje, zawierające m.in. dane dotyczące najmu, są udostępniane Klientowi

– opracowujemy strategię repozycjonowania obiektów oraz doradztwo w zakresie planów rozwoju nieruchomości

– prowadzimy i aktualizujemy dokumentację dotyczącą nieruchomości

– zarządzamy roszczeniami ubezpieczeniowymi

– zarządzamy gwarancjami

– zarządzamy zgłoszeniami najemców

– zlecamy i nadzorujemy prace służb wykonujących usługi dla budynku

– prowadzimy nadzór nad działalnością firm wykonujących prace techniczne związane z bieżącym utrzymaniem budynku

– organizujemy bieżące niezbędne naprawy, prace remontowe i konserwacyjne

– organizujemy wymagane przepisami okresowe przeglądy nieruchomości

– egzekwujemy zaległe należności,

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl