BIEŻĄCE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

Naszym celem jest by Właściciele nieruchomości byli informowani na bieżąco o wszystkich naszych działaniach. Doświadczenie nasze wskazuje, że skutkuje to wzajemnym zaufaniem stron i długoletnią współpracą.

 

Zakres przekazywanych informacji zależy od woli Właściciela.

 

 

W ramach bieżących czynności administracyjnych do naszych działań należy m In:

  1. Sporządzanie planu zarządzania i kierunku rozwoju nieruchomości,
  2. Bieżące reagowanie na problemy występujące w nieruchomości, poszukiwanie rozwiązań, a w sytuacji tego wymagającej poddawanie pod rozstrzygnięcie Właściciela.
  3. Opracowanie wariantowego planu dotyczącego usunięcia z nieruchomości dotychczasowych najemców oraz jego wdrożenie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Właściciela nieruchomości dla wybranego wariantu ( koszty działań wymagających zastępstwa procesowego pokrywa Właściciel )
  4. Bieżąca kontrola realizacji usług utrzymania czystości, prac konserwacyjnych i usuwania awarii.
  5. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z najemcami:
    a) przygotowywanie umów najmu,b) przygotowywanie i potwierdzanie dokumentów dla dodatków mieszkaniowych,c) przygotowywanie czynności zdawczo – odbiorczych lokali,
  1. Poszukiwanie najemców lokali pustych z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Właściciela
  2. Przygotowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami.
  3. Prowadzenie książki ewidencyjnej najemców zarówno dla lokali mieszkalnych jak i dla użytkowych.

 

Potrzebujesz więcej informacji napisz do nas korzystając z formularza lub na adres kotrak@kotrak.com.pl